Zvočna zaščita - Reflex
Previous
Next
Show menu

Zvočna zaščita

RX PHONE – zvočnozaščitna izolacijska stekla

Zaradi negativnih vplivov na zdravje in počutje ljudi sodi hrup zagotovo med največje nevšečnosti sodobnega načina življenja. Zvoke iz okolja, ki motijo zbranost in učinkovitost pri delu ter spokojnost pri spanju, lahko zelo omejimo z ustreznimi pasivnimi protihrupnimi zaščitami, med katere uvrščamo tudi sodobna okna z zvočnoizolacijsko zasteklitvijo. V te namene izdeluje podjetje REFLEX izolacijska stekla RX PHONE. Na razpolago imamo različnimi ukrepe, s katerimi lahko izolacijskemu steklu izboljšamo njegovo zvočno izolirnost:


  •  z uporabo debelega stekla (povečamo težo)
  •  z lepljenim steklom (povečamo elastičnost)
  •  z asimetrično sestavo (prvo steklo je vsaj za 50% debelejše od drugega)
  •  s povečanjem širine medstekelnega prostora
  •  s plinom v MSP