Išči
shower

STAKLO

Staklo je danas jedan od dominantnih građevinskih materijala koji kreira najveća dostignuća suvremene arhitekture. Osim toga da daje važan pečat izgledu fasade, staklo mora odgovarati i još brojnim funkcionalnim zahtjevima kao što su: zaštita od mraza, vrućine, buke itd. Pretežan dio tih zahtjeva predstavljaju različite zaštitne funkcije, koje mogu ponuditi samo suvremena izolacijska i sigurnosna stakla.
shower

PROJEKTI

Aluminij je iznenađujuće inovativan materijal, koji svijetu sadašnjosti i budućnosti nudi potpuno nove dimenzije i ogrće ga u sanjarsku smionost te učinkovitu jednostavnost. Prije svega u prijaznom suživotu sa staklom omogućava izvedbe pročelja, koja oduševljavaju izgledom, trajnošću i funkcionalnošću.