Varnost - Reflex
Previous
Next
Show menu

Varnost

Posledice uporabe sodobnih tehnologij so velike izboljšave toplotnih, sončnih in zvočnih lastnosti stekla. Gradbeni elementi iz stekla dajejo pečat sodobni arhitekturi. 

Možnost, da se steklo uporabi kot nosilni element, je arhitekte, konstruktorje in inženirje spodbudila k snovanju vse drznejših konstrukcij. Odgovor na te izzive so vrste stekel, ki v sebi združujejo številne karakteristike za aktivno, pasivno in konstruktivno varnost.

Pojem aktivna varnost pomeni varovanje zdravja ali življenja ljudi, zaščito pred požarom, vlomom, izstrelki ali pred poškodovanjem premoženja. 

Pod pojmom pasivna varnost razumemo zaščito pred poškodbami, ki lahko nastanejo pri lomu stekla.

S pojmom konstruktivna varnost pa označujemo sposobnost stekla, da kljub lomu lahko vsaj delno izpolnjuje zahteve po varnosti.


Varnostna stekla delimo na:

  • lepljena varnostna stekla VSG in
  • kaljena varnostna stekla ESG – termično obdelana.
  • Vrednosti termičnih in mehanskih lastnosti pri delno kaljenem steklu TVG so med float steklom in kaljenim steklom ESG. Delno kaljeno steklo TVG ni varnostno steklo v običajnem pomenu.
  • RX SAFE varnostna stekla izpolnjujejo zahteve naslednjih norm:
  • RX SAFE ESG: EN 12150-2 za kaljeno steklo
  • RX SAFE ESG-H: EN 14179-2 za kaljeno steklo s toplotnim preizkusom
  • RX LAMISAFE: EN 14449 za lepljeno in lepljeno varnostno steklo.