Toplotna zaščita - Reflex
Previous
Next
Show menu

Toplotna zaščita

RX WARM – toplotnozaščitna izolacijska stekla

Visokokakovostne toplotnozaščitne zasteklitve prispevajo k manjšim toplotnim izgubam, s tem pa omogočajo smotrnejšo rabo energije. So barvno nevtralne, visoko prepustne za sončno energijo ter vidno svetlobo in neprepustne za dolgovalovna sevanja.

Takšne zasteklitve so izolacijska stekla z optimalno energetsko bilanco, med katere spada tudi toplotnozaščitno steklo RX WARM, ki v celoti izpolnjuje zahtevane kriterije.

Z uporabo nizkoemisijskega stekla Low-e lahko brez prevelikih toplotnih izgub ekonomično načrtujemo zastekljevanje zelo velikih površin ter hkrati pozitivno vplivamo na počutje uporabnikov teh prostorov.

To dosežemo z zagotavljanjem čim manjših razlik med temperaturo zraka v prostoru in temperaturo na notranji strani zasteklitve, kar omogoča tudi varčnejšo rabo ogrevalne energije.