Certifikati - Reflex
Previous
Next
Show menu

Certifikati

Ciljna naloga podjetja REFLEX je natančno spremljanje kakovosti, s čimer želimo postati in ostati zanesljiv partner naših odjemalcev. Takšna politika podjetja zagotavlja varnost, tako arhitektom in načrtovalcem kot predelovalcem in uporabnikom.

Sistem zagotavljanja kakovosti ne pomeni povečanja, temveč nasprotno zmanjšanje stroškov za vse, še zlasti za odjemalce. Zato smo se v podjetju REFLEX odločili za obsežen sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga sproti prilagajamo novim spoznanjem in zahtevam.


Rezultat naših prizadevanj so:

CE je kratica za Communauté Européenne (Evropska skupnost). Oznaka CE pomeni, da je proizvod v skladu z evropskimi tehničnimi standardi imenovanimi usklajena evropska norma (harmonised European Norm – hEN).
CE-oznaka ni oznaka geografskega izvora kot tudi ni oznaka kakovosti. Za označevanje produktov jo smemo uporabiti le takrat, če produkt ustreza Uredbi o gradbenih proizvodih (CPR).  Zagotavlja pa nam nemoteno trgovanje gradbenih produktov po celotni EU.
CE oznaka je izjava proizvajalca, da je proizvod skladen z osnovnim produktnim standardom.

Na splošno imajo novi standardi za steklo, naslednje skupne značilnosti:
• zahteva se sistem obvladovanja kakovosti,
• predpisane so kakovostne značilnosti in 
• določeno je preverjanje kakovosti.
Produktni standard
Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla po EN572-9
Kaljeno varnostno steklo po EN14179-2
Delno kaljeno steklo po EN1863-2
Izolacijsko steklo po EN1279-5
Kaljeno varnostno steklo s toplotnim preizkusom po EN14179-2
Lepljeno varnostno steklo po EN14449