CE oznaka

CE oznaka

CE je kratica za Communauté Européenne (Evropska skupnost). Oznaka CE pomeni, da je proizvod v skladu z evropskimi tehničnimi standardi imenovanimi usklajena evropska norma (harmonised European Norm – hEN).
CE-oznaka ni oznaka geografskega izvora kot tudi ni oznaka kakovosti. Za označevanje produktov jo smemo uporabiti le takrat, če produkt ustreza Uredbi o gradbenih proizvodih (CPR).  Zagotavlja pa nam nemoteno trgovanje gradbenih produktov po celotni EU.
CE oznaka je izjava proizvajalca, da je proizvod skladen z osnovnim produktnim standardom.

Na splošno imajo novi standardi za steklo, naslednje skupne značilnosti:
• zahteva se sistem obvladovanja kakovosti,
• predpisane so kakovostne značilnosti in
• določeno je preverjanje kakovosti.

 

Produktni standard
Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla po EN572-9
Kaljeno varnostno steklo po EN12150-2
Delno kaljeno steklo po EN1863-2
Izolacijsko steklo po EN1279-5
Kaljeno varnostno steklo s toplotnim preizkusom po EN14179-2
Lepljeno varnostno steklo po EN14449